Content in English

The Spektri webpage will eventually become bilingual, with the option of choosing either Finnish or English. In the meantime though, event descriptions will be posted in both English and Finnish on this website, Facebook and Instagram. If you have any questions or comments, feel free to contact us here.

Tapahtumat / Events

Uutisia / News

(In English below)

Spektrin vuoden 2019 hallitus on valittu! Uusi puheenjohtaja on Olli Kurtti. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Aleksandra Laakso, Anna Rouhiainen, Eljas Viitanen ja Jukka Väisänen. Varajäseneksi valittiin Johanna Männistö. Hallitusta voidaan täydentää sitä mukaa kuin halukkaita ilmaantuu - kaksi varsinaista ja yksi varajäsen mahtuisi mukaan.

The board for 2019 has been elected! The new chairperson is Olli Kurtti. The members of the new board are Aleksandra Laakso, Anna Rouhiainen, Eljas Viitanen and Jukka Väisänen. Johanna Männistö was elected as a deputy member. The board can be supplemented should anyone interested appear - two more regular members and one deputy member can still be elected.

Spektri löytyy myös Instagramista! Sieltä löydät tiedotuksia yhdistyksen toiminnasta, sekä kuvia tapahtumista. Voit seurata meitä skannaamalla alla olevan kuvan Instagramin sovelluksessa.

Spektri can also be found on Instagram! There you'll find info about our upcoming activities and pictures from events. You can follow us by scanning the picture below in the Instagram app.

InstaNametag