(In English below)

Spektrin vuoden 2019 hallitus on valittu! Uusi puheenjohtaja on Olli Kurtti. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Aleksandra Laakso, Anna Rouhiainen, Eljas Viitanen ja Jukka Väisänen. Varajäseneksi valittiin Johanna Männistö. Hallitusta voidaan täydentää sitä mukaa kuin halukkaita ilmaantuu - kaksi varsinaista ja yksi varajäsen mahtuisi mukaan.

The board for 2019 has been elected! The new chairperson is Olli Kurtti. The members of the new board are Aleksandra Laakso, Anna Rouhiainen, Eljas Viitanen and Jukka Väisänen. Johanna Männistö was elected as a deputy member. The board can be supplemented should anyone interested appear - two more regular members and one deputy member can still be elected.