(In English below)

Spektrin vuoden 2020 hallitus on valittu! Puheenjohtajan paikalle palaa Jukka Väisänen. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Olli Kurtti, Johanna Holappa ja Kalle Taimisto. Varajäseneksi valittiin Johanna Männistö. Hallitusta voidaan vielä täydentää sitä mukaa kuin halukkaita ilmaantuu.

The board for 2020 has been elected! Returning to the position of chairperson is Jukka Väisänen. The members of the new board are Olli Kurtti, Johanna Holappa ja Kalle Taimisto. Johanna Männistö was elected as a deputy member. The board can still be supplemented should anyone interested appear.