Spektrin jäsenyys

Yhdistyksen toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille, eikä ovella kysellä jäsenkortin perään.

Jos kuitenkin koet yhdistyksen toiminnan tärkeäksi ja haluat tukea sitä, liity jäseneksi täyttämällä alla oleva jäsenhakemus. Täyttämällä hakemuksen annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn jäsenyytesi hoitamista ja yhteydenottoja varten. Kaikki lomakkeen tiedot ovat pakollisia, paitsi puhelinnumero jota käytetään vain jos jäseneen ei saada yhteyttä muulla tavalla (esim. kun oppilaitoksen sähköpostiosoite on lakannut toimimasta valmistumisen jälkeen). Yhteystietoja käytetään tapahtumista ja kokouksista tiedottamiseen, ja tieto opiskelijastatuksesta on tarpeellinen esimerkiksi yhdistyksen hakiessa avustuksia oppilaskunnilta. Turun yliopiston ylioppilaskunta, jonka alayhdistys Spektri on, myös vaatii että tietty osuus alayhdistyksen jäsenistöstä on TYYn jäseniä, tieto TYYn jäsenten osuudesta jäsenistöstä raportoidaan vuosittain. Jos haluat peruutta suostumuksen tietojen käsittelyyn ja että tietosi poistetaan Spektrin jäsenrekisteristä, sinun on erottava yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kun olet lähettänyt jäsenhakemuksen ja maksanut jäsenmaksun, sinut hyväksytään jäseneksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Muista kysyä jäsenkorttia hallituksen edustajalta seuraavassa yhdistyksen tapahtumassa johon osallistut. Muista myös hankkia korttiisi joka vuosi uusi jäsentarra kun olet maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksut vuonna 2020:
Opiskelijat, työttömät, ase- ja siviilipalvelusta suorittavat: 5 €
Muut: 10 €

Maksutiedot:
Tilinumero: FI66 4309 1820 1099 55 (BIC: ITELFIHH)
Saajan nimi: Spektri ry
Viesti saajalle: ”[etunimi sukunimi] jäsenmaksu"

Spektri membership

The organisation's events are open for anyone interested, we won't ask after your membership card.

If however you value the organisation's activities and wish to support them, you can become a member by filling in the application below. By filling in the application, you consent to having your personal information processed for the purposes of maintaining your membership and contacting you. All form fields are required, except for your phone number which will only be used if you cannot be reached any other way (e.g. if the email address you had through your educational institution no longer works after you've graduated). Your contact details will be used to inform you of events and meetings, and information regarding your student status is necessary for example when applying for grants from student unions. The Student Union of the University of Turku (TYY), whose sub-organisation Spektri is, also requires that a certain portion of a sub-organisation's membership are TYY members, which is reported on an annual basis. If you want to revoke your consent to have your personal information processed and to have your information deleted from Spektri's membership register, you must resign from the association by notifying the board, its chairperson or an association meeting, where it will be written in the minutes of the meeting.

Once you've sent the membership application and paid the membership fee, your membership will be approved in the next meeting of the organisation's board. Remember to ask a board member for your membership card at the next event you attend. Also remember to get a new membership sticker for your card annually once you've paid the fee for that year.

Membership fees in 2020:
Students, the unemployed, those in military or civil service: 5 €
Others: 10 €

Payment information:
Account number: FI66 4309 1820 1099 55 (BIC: ITELFIHH)
Receiver's name: Spektri ry
Message to receiver: "[first name last name] membership fee"

Jäsenhakemus / Membership application

Captcha Code